Sleep On It Package Giveaway Regler

Sleep On It Package Giveaway Regler
Sleep On It Package Giveaway Regler
Anonim

Officielle regler.

1. Berettigelse: YouBeauty s Sleep On It Package Giveaway sponsoreret af Exuviance ("Giveaway") er kun tilgængelig for personer, der er lovlige residenter i de halvtreds (50) Forenede Stater (herunder District of Columbia), som er 18 år eller ældre ved indrejsetidspunktet. Medarbejdere i YouBeauty, dets reklame- eller reklamebureauer, dem, der er involveret i produktion, udvikling, implementering eller håndtering af Giveaway, enhver agent, der handler for eller på vegne af ovennævnte enheder, deres respektive moderselskaber, officerer, direktører, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, licensgivere, tjenesteydere, prisleverandører enhver anden person eller enhed i forbindelse med Giveaway (kollektivt "Giveaway Entities") og / eller den nærmeste familie (ægtefælle, forældre, søskende og børn) og familiemedlemmer (hvad enten de er beslægtede eller ej) af hver sådan medarbejder, er ikke berettiget. Alle amerikanske føderale, statslige og lokale love og forskrifter gælder. Ugyldig i Puerto Rico og hvor forbudt ved lov.

2. Sponsor: Giveaway er sponsoreret af Exuviance and YouBeauty, 185 Madison Ave, Fl. 7, New York, NY 10016 ("Sponsor").

3. Aftale til officielle regler: Deltagelse i Giveaway udgør deltagers fulde og ubetingede aftale med og accept af disse officielle regler og sponsorens beslutninger, som er endelige og bindende. At vinde en præmie er betinget af at opfylde alle de krav, der er angivet heri.

4. Indgangsperiode: Giveaway begynder kl. 8:00 EST den 1. marts 2015 og slutter kl. 11:59 p.m. EST den 1. april 2015 ("Indgangsperiode").

5. Indgang: Udfyld denne indtastningsblanket i indtastningsperioden. Indsendelse vil resultere i en (1) post. Begræns en (1) post per person. Efterfølgende indtastninger fra samme person vil blive fjernet fra postdatabasen. Brugen af agenturer eller automatiseret software til at indsende indgange, vil annullere alle indlæg indsendt af den pågældende person.

6. Tegning: Efter afslutningen af Giveaway vil 25 Grand Prize-vindere modtage et produkt i fuld størrelse, og 1000 vindere vil modtage prøver fra vores #SleepOnIt sponsor Exuviance. Exuviance sender udleveringspakken til de adresser vinderne i deres tilmeldingsblanket inden for 40 dage efter konkurrencen lukker. Alle deltagere, både vindere og ikke-vindere, kan kontaktes via e-mail på den e-mail-adresse, der følger med ved at indtaste Giveaway af Exuviance and YouBeauty med et tilbud om at tilmelde sig deres respektive e-nyhedsbrev for at modtage fremtidige kampagner.

9. Generelle betingelser: I tilfælde af, at driften, sikkerheden eller administrationen af Giveaway er nedsat på nogen måde af en eller anden grund, herunder, men ikke begrænset til, bedrageri, virus eller andet teknisk problem, kan sponsoren efter eget skøn enten: a) suspendere Giveaway til at afhjælpe forringelsen og derefter genoptage Giveaway på en måde, der bedst svarer til ånden i disse officielle regler eller (b) tildele præmien tilfældigt blandt de støtteberettigede indtægter, der er modtaget indtil nedskrivningstidspunktet. Sponsoren forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere enhver person, der finder ud af at blive manipuleret med indleveringsprocessen eller driften af Giveaway eller at handle i strid med disse officielle regler eller på en usportslig eller forstyrrende måde. Ethvert forsøg på en person til at underminere Giveaway's legitime drift kan være en krænkelse af kriminel og civilret, og hvis et sådant forsøg gøres, forbeholder sponsoren sig ret til at søge erstatning fra en sådan person i det omfang det er tilladt af lov. Sponsorens manglende håndhævelse af ethvert udtryk i disse officielle regler udgør ikke en undtagelse fra denne bestemmelse. I tilfælde af en tvist om ejeren af en post, anses indgangen for at være indsendt af den autoriserede kontoindehaver af det skærmnavn, hvorfra indgangen er foretaget. Den autoriserede kontoindehaver er defineret som den fysiske person, der er tildelt en e-mail-adresse af en internetudbyder, internetudbyder eller anden organisation, der er ansvarlig for at tildele e-mail-adresser til domænet, der er knyttet til den indsendte e-mail-adresse. Bortset fra som angivet i disse regler, er oplysninger, der indsamles fra deltageren, kun brugt med henblik på præmie tegningen og at underrette vindere og vil ikke blive genbrugt, solgt eller delvist på nogen måde af Giveaway Entities eller tredjeparter. Når Giveaway er afsluttet, vil alle oplysninger fra deltagerne blive fjernet fra databasen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem privatlivspolitikken og disse officielle regler skal disse officielle regler styre og styre. Ved at indtaste Giveaway accepterer deltageren alle vilkår og betingelser for sponsorens privatlivspolitik, som er tilgængelig her.

10. Frigivelse og begrænsninger af ansvar: Ved at deltage i Giveaway, indvilliger deltager i at frigive og indeholde de Giveaway Entities skadesløs fra og imod ethvert krav eller en sag for handling som følge af deltagelse i Giveaway eller modtagelse eller brug af en præmie, herunder, men ikke begrænset til: a) Uautoriseret menneskelig intervention i Giveaway; (b) tekniske fejl relateret til computere, servere, udbydere eller telefon- eller netværkslinjer c) trykfejl (d) tabt, sent, forfalsket, misdirected eller ikke-leverbar post e) fejl i administrationen af Giveaway eller behandling af indgange eller (f) skade eller skade på personer eller ejendom, der direkte eller indirekte helt eller delvis kan forårsages af deltagers deltagelse i Giveaway eller modtagelse af en præmie.Deltageren er desuden enig i, at Giveaway Entities ansvar i enhver sag for handling vil være begrænset til omkostningerne ved at komme ind og deltage i Giveaway, og under ingen omstændigheder skal Giveaway Entities være ansvarlige for advokatsalærer. Deltager frafalder retten til at kræve eventuelle skader, herunder, men ikke begrænset til, straffe, følgeskader, direkte eller indirekte skader.

11. Tvister: Medmindre det er forbudt, er deltager enig i, at alle tvister, krav og årsager til handling som følge af eller i forbindelse med Giveaway eller en tildelt præmie skal løses individuelt uden at benytte sig af nogen form for klassesag og udelukkende af passende domstol beliggende i New York. Alle spørgsmål og spørgsmål vedrørende konstruktion, gyldighed, fortolkning og eksigibilitet af disse officielle regler, deltagers rettigheder og forpligtelser eller sponsorens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Giveaway reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i New York uden at gøre noget valg af lovvalg eller lovvalgsregler (uanset om der er tale om New York eller nogen anden jurisdiktion), hvilket ville medføre anvendelse af lovgivningen i enhver anden jurisdiktion end New York.

12. Giveaway Resultater: For at anmode om vindernavne, send en selv-adresseret, stemplet konvolut til Beautiful Skin Sample Package List, YouBeauty, 185 Madison Ave, Fl. 7, New York, NY 10016. Anmodninger skal være modtaget senest den 15. maj 2015.

Populært emne.